معرفی مدیر

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رنجبران

سمت: مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

مدرک تحصیلی: دکترای Ph.D

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی 

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: m.ranjbaran@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2601 - 33337006

آدرس: بلوار شهید بهشتی فرعی مودت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: : شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  -  ساعت  8   الی   10

 

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات        پیگیری    

لینک رزومه و سوابق فردی