پرداخت حق تالیف مقالات

     

پرداخت حق تألیف به مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های ایندکس شده در  ISI، PubMed وScopus
 

   برای هر عنوان مقاله چاپ شده یک قرارداد منعقد می شود که مبلغ آن به نمایه مجله، تعداد نویسندگان و این که متقاضی، نویسنده چندم مقاله باشد بستگی دارد و سهم نویسنده متقاضی مشابه جدول امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی است و پرداخت سهم سایر نویسندگان بر عهده وی می باشد. بنابراین درخواست حق تألیف باید توسط نویسنده مسؤول از طریق سامانه جامع پژوهش به آدرس http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action انجام شود.

 

 شروط اصلی:
 

1- نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقاله به شکل صحیح ذکر شده باشد:

Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 

2- در صورتی که مقاله مربوط به مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه باشد نام مرکز به شکل صحیح ذکر شده باشد به عنوان مثال:
 

مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران:

Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران:

Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی م
ؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران:

Social Determinant of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iranمرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
:

Dental Caries Prevention Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran  


مرکز تحقیقات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
:

Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran  


مرکز تحقیقات 
میکروب شناسی پزشکی 

Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 
مرکز تحقیقات 
ایمنی محصولات بهداشتی

Health Products Safety Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 

3- سال انتشار مقاله در محدوده سال ارزشیابی دانشگاه (سال جاری میلادی ) بوده و مستندات به موقع به این معاونت ارایه شده باشد.
 

4- مقاله باید چاپ شده باشد و در دست چاپ(In press) نبوده و شماره مجله و شماره صفحه مشخص باشد.
 

5- لینک مقالات ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی(ISI، PubMed،Scopus) از سایت مربوطه کپی و در سامانه گذاشته شود.
 


مبلغ پرداختی
:

 

- در صورتی که نویسنده اول یا مسؤول از دانشگاه علوم پزشکی قزوین باشد 100 درصد هزینه به وی تعلق می گیرد.

- در صورتی که نویسنده اول یا مسؤول از دانشگاه علوم پزشکی قزوین نباشد، حق تألیف مقاله به نویسنده دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شرح زیر و با توجه به تعداد نویسندگان مقاله تعلق می گیرد. به عنوان مثال، اگر تعداد نویسندگان مقاله 2 نفر باشند 60 درصد، اگر تعداد نویسندگان 3 نفر باشند50 درصد، اگر 4 نفر باشند 40درصد، اگر 5 نفر باشند 30درصد و اگر 6 نفر و بالاتر باشند 25درصد تعلق می گیرد.

- در صورتی که مقاله در یکی از 25% مجلات برتر جهان بر اساس شاخص  (SJR)چاپ شده باشد دو برابر میزان پایه حق الزحمه تعلق می گیرد.

- در صورتی که در مراجع مقاله به مقالات منتشر شده به نام دانشگاه در پایگاه ISI ، Pubmed وscopus ارجاع داده شده باشد، به ازای هر ارجاع 50هزار تومان به مبلغ حق التألیف اضافه  می‌شود (نویسنده باید مراجع را مشخص نماید).

- در صورتی که مقالات از نوع Short or Brief Communication, Rapid Communication, Brief Report باشد با توجه به امتیاز متعلقه حق تألیف به یک دوم، اگر Research letter/Case report/ Case File باشد به یک سوم، اگرletter to editor/ Author reply/Editorial  باشد به یک چهارم کاهش می‌یابد.

- به مقالات فارسی چاپ شده در مجلات ایرانی که در سایت Scopus نمایه شده اند، 70% هزینه تعلق می‌گیرد.

- در صورتی که نفر اول یا مسؤول مقاله دانشجو باشد و آدرس صحیح دانشگاه را آورده باشد، هزینه کامل طبق جدول ارتقای هیأت علمی محاسبه و به استاد راهنمای وی پرداخت خواهد شد.

- به مقالات چاپ شده (انگلیسی و فارسی) در سایر نمایه‌ها هزینه ای تعلق نمی گیرد.

  • مجلات اندکس شده ISI : 1میلیون تومان+(100 هزار تومانIF×)
     

 

  • مجلات اندکس شدهMedline/Pub Med  وIndex Medicus  : حداکثر 800 هزار تومان

 

تعداد نویسندگان

سهم متقاضی

نفر اول یا مسؤول

نفرات بعدی

1

800 هزارتومان

.........

2

 

480

3

 

400

4

 

320

5

 

240

6 و بالاتر

 

200

 

  • مجلات اندکس شده  Scopusو مجله انگلیسی بیوتکنولوژی دانشگاه : حداکثر 500 هزار تومان

 

تعداد نویسندگان

سهم متقاضی

نفر اول یا مسؤول

نفرات بعدی

1

500 هزارتومان

.........

2

 

300 هزارتومان

3

 

250

4

 

200

5

 

150

6 و بالاتر

 

125

 

  • افراد واجد شرایط به سامانه پژوهش به آدرس http://research.qums.ac.ir/general/homePage.action مراجعه و مستندات مربوط به مقالات خود را از طریق سایت مذکور به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.