کارگاه های سال 1398

                                         کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1398

ردیف

کارگاه

مدرس

تاییدیه برگزاری

برنامه کارگاه

اسلایدها

لینک خبر

اسامی شرکت کنندگان

ارزیابی کارگاه

1

کارگاه چگونه یک مقاله مرور نظامند بخوانیم؟ 
98/08/22-23 

دکتر
پیام کبیری 

2

کارگاه مطالعات اپیدمیولوژی، سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 
98/01/28

دکتر زهرا حسین‌خانی

 

3

کارگاه اموزش کار با نرم افزار مدیریت مراجع
(
End Note
98/02/10

دکتر مهران قلعه‌نوی

S1
S2
4

کارگاه جستجوی اطلاعات پژوهشی در محیط وب 
98/02/14

دکتر شهرزاد غلامی

5 کارگاه طراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
98/04/22
دکتر عباسعلی کشتکار

6

کارگاه شناسایی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر  
98/04/26
دکتر سیدمهدی میرهاشمی
7

  کارگاه اعتبار بخشی در آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی 
98/05/12

خانم خدیجه آذرهوش 

 

 

 

 

 

8

 کارگاه مدیریت حوادث مواد خطرناک CBRNE 
98/05/17

 مهندس رضا مرادی

 

 

 

 

 

9 کارگاه جستجوی اطلاعات پژوهشی دز محیط وب - 98/02/14کارگاه جستجوی اطلاعات پژوهشی در محیط وب (ویژه رزیدنت ها) 
04 لغایت
 98/06/06
دکتر شهرزاد غلامیدکتر شهرزاد غلامی
10

 کارگاه آشنایی با ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش 
98/06/12

 دکتر سیدمهدی میرهاشمیدکتر سیدمهدی میرهاشمیدکتر دکتر سیدمهدی میرهاشمیدکتر سیدمهدی میرهاشمی

 

 

 

 

 

11

 کارگاه
مدیریت بحران 
98/07/17

 مهندس محسن نوری

12 کارگاه طراحی، اجرا و آنالیز آماری نگارش مقالات کارآزمایی بالینی
98/07/25
دکتر عباسعلی کشتکار
13

 کارگاه ترجماندانش 
98/09/27

دکتر
آیت احمدی
 

14

کارگاه آشنایی با فرآیندهای اجرایی واحد پژوهش
 98/10/04

دکتر شهرزاد غلامی
خانم عفت ملکی فرد
آقای افشین مهرعلیان 

15

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی
98/10/11

دکتر شهرام دارابی 

16

کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
98/10/12 

 دکتر احسان  شمسی

17

کارگاه اخلاق در نشر ادبی
98/10/12 

 دکتر احسان  شمسی

18

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
98/11/02

دکتر اردشیر علی زاده 

19 کارگاهپزشک پژوهشگر  
98/11/06
دکتر آبتین حیدرزاده
20

کارگاه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری
98/11/27

دکتر مجید فصیحی
21
کارگاه  پیامدها سلامت
فرآیند تدوین پایان نامه  و تصویب تفاهم نامه ها
98/11/29
خانم مهناز لایقی فر
22

 آشنايي با نحوه برخورد با بيماران مبتلا به ويروس كرونا
98/12/11

دکتر اردشیر علی زاده
23

علايم و نشانه هاي ابتلا به كرونا
98/12/12 

 دکتر اردشیر علی زاده