معرفی رییس گروه


 

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب

سمت: رییس گروه توسعه فناوری سلامت

مدرک تحصیلی: دکترای Ph.D

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: hkaryab@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی:  2620
شماره تماس مستقیم
 33364517

آدرس: بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 

لینک رزومه و سوابق فردی