نحوه جستجوی مجلات در ISI

راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات در   ISI Web of Science

 

  

برای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی ، درخصوص تهیه و ارائه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات موارد ذیل پیشنهاد می گردد :

بانک اطلاعاتی ISI Web of Science  از سه زیر مجموعه

- Science Citation Index Expanded (SCIE)

Social Science Citation Index (SSCI) -

- Art & Humanities Citation Index (A&HCI) 

تشکیل شده است که مجلات هر موضوع در بانک اطلاعاتی مربوطه قابل بازیابی است.

البته اکثر نشریات علوم پزشکی ایندکس شده در  ISI Web of Science   در لینک اول قابل بازیابی است.

به عبارت دیگر فهرست آن گروه از مجلاتی که در ISI Web of Science نمایه می شونددر یکی از سه لینک زیر قابل بازیابی است. بر این اساس ، این سه لینک دربرگیرنده فهرست مجلات ISI Web of Science   هستند. کافی است همکاران، مجله مورد نظر خود را در صفحه لینک مربوطه جستجو کرده و پس از بازیابی مجله از آن صفحه یک پرینت تهیه نمایند.

برای جستجوی مجله کافی است لینک مربوطه را باز کرده سپس بر روی دکمه Search در صفحه مربوطه کلیک نمائیددر صفحه جستجو، امکان بازیابی مجله براساس عنوان مجله و یا ISSN وجود خواهد داشت.

  زیر مجموعه Science Citation Index Expanded (SCIE)  از:ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

 

زیرمجموعه Social Science Citation Index (SSCI)   از:ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J

 

زیرمجموعه  Art & Humanities Citation Index (A&HCI)  از  :ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
فیلم آموزش نحوه جستجوی مجله در ISI