کارگاه های سال 1397
                                                  کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1397
 

ردیف

کارگاه

مدرس

تاییدیه برگزاری

برنامه کارگاه

اسلایدها

لینک خبر

اسامی شرکت کنندگان ارزیابی کارگاه

1

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

دکتر پیام کبیری

 

 

 

2

آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی اثربخش درمانی

دکتر پیام کبیری

 

 

 

 کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (ویژه دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر احمدپور 

 

 

 

 Case Reports کارگاه

دکتر سینا عبدالله زاده 

 

 

 

 

 کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

 دکتر احسان شمسی
دکتر آیت احمدی

 

 

 اسلایدهای1
اسلایدهای2

 

 6

 همایش دیابت و کاردیومتابولیک

 دکتر عزیزی
دکتر حسینی پناه

 

 

اسلایدهای1
اسلایدهای2

 

7 کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر احسان شمسی
8 کارگاه  شناسایی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر دکتر سیدمهدی میرهاشمی  
9 کارگاه کوهورت دکتر زهرا حسینخانی
دکتر شهرزاد غلامی
اسلایدهای1
اسلایدهای2
10 کارگاه  آشنایی با اصول و کاربرد های فلوسایتومتری تحقیقاتی بهناز  فامیل ستاریان