کارگاه های سال 1397
                                                  کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1397
 

ردیف

کارگاه

مدرس

تاییدیه برگزاری

برنامه کارگاه

اسلایدها

لینک خبر

اسامی شرکت کنندگان ارزیابی کارگاه

1

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

دکتر کبیری

 

 

 

2

آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی اثربخش درمانی

دکتر کبیری

 

 

 

 کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (ویژه دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر احمدپور 

 

 

 

 Case Reports کارگاه

دکتر سینا عبدالله زاده