معرفی معاون

  

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمهدی میرهاشمی

سمت: سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D) - استاد 
رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: sm.mirhashemi@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2600 - 33337006

آدرس: بلوار شهید بهشتی فرعی مودت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: جهت درخواست وقت ملاقات، با دفتر معاونت هماهنگ شود.    

 
لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات        پیگیری      

لینک رزومه و سوابق فردی فارسی - انگلیسی  -  سامانه پژوهان