معرفی معاونت

 



 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پیمانی

سمت: معاون تحقیقات و فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای Ph.D

رشته تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: apeymani@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2600 - 33337006

آدرس: بلوار شهید بهشتی فرعی مودت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  -  ساعت  9   الی   11

 

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات        پیگیری

لینک رزومه و سوابق فردی