کارگاه های سال 1399

وبینارها و کارگاه های توانمندسازی پژوهشی سال 1399


ردیف

کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

تاییدیه برگزاری

برنامه کارگاه

اسلایدها

لینک خبر

اسامی شرکت کنندگان

ارزیابی کارگاه

1

متدولوژی (روش تحقیق)

دکتر سعید شهسواری

11 و 12 خرداد ماه

2

پورپوزال نویسی

دکتر نوید محمدی

18 و 19 خرداد ماه

3
آشنایی با سامانه جامع پژوهان

خانم عفت ملکی فرد

4 تیر ماه

4

آشنایی با اصول ELISA و انواع آن

دکتر رضا نوریان

23 تیر ماه
5

اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر احسان شمسی

5 مرداد ماه

 

6

استاندارد سازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

دکتر دارابی

3 شهریور ماه

 

7

دانش بنیان

دکتر حمید کاریاب

31 شهریور ماه

8

کاربرد انفورماتیک در آنالیز مولکولی پروکاریوت ها

دکتر بهاره نوروزی

2 مهر ماه

9

سلامت روان Mental Health در شیوع Covid 19

خانم مهناز لایقی فر 

12 آبان ماه 

10

پزشک پژوهشگر

دکتر سیدمهدی میرهاشمی

24 آبان ماه

11

ترجمان دانش

دکتر آیت احمدی

دکتر لیلا دشمنگیر

10 آذر ماه 

 

 

 

 

 

12

بروز رسانی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی دکتر شهرزاد غلامی 22 دی ماه 

 

 

 

 

 

13

 نحوه ثبت اظهار نامه اختراع 

مهندس زهره نقدعلی 

21 بهمن ماه

 

 

 

 

 

 

14

آخرین دستاوردهای بیماری کووید-19 دکتر اردشیر علیزاده 29 بهمن ماه

 

 

 

 

 

 

15

 ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت (ثبت سرطان) 

دکتر سولماز فرخ زاد 

02 اسفند ماه 

 

 

 

 

 

16

وبینار ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت مفهوم هماهنگی برون بخشی (سایر دانشگاه ها) دکتر اردشیر علی زاده شهریور 03 اسفند ماه 

 

 

 

 

 

 

17

وبینار ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت مفهوم چالش ها و فرآیندها 

خانم مهناز لایقی فر 

04 اسفند ماه 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20