امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

 


 

نام و نام خانوادگی: عفت ملکی فرد

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2646 - 33357039

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: لیلا صالحی

سمت: کمک کارشناس امور طرح ها

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: علوم تجربی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2648 - 33357039

 

لینک شرح وظایف