• ساعت : ۱۲:۵۲:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
در معاونت تحقیقات و فناوری
نشست معاون تحقیقات و فناوری با اعضای شورای مركزی كمیته تحقیقات دانشجویی

زهرا نجاتی فر، کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از نشست دکتر سید مهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری، با اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، در روز 22 دی 1400 خبر داد. به گزارش نجاتی فر، این نشست با حضور دکتر سید مهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری، دکتر الهام حاجی علیلو، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و زهرا نجاتی فر، کارشناس این کمیته، در دیدار با دبیران و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

وی اظهار کرد: در ابتدای این جلسه، دکتر الهام حاجی علیلو، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و زهرا نجاتی فر، کارشناس کمیته، توضیحات مقدماتی در خصوص برنامه ریزی سال 1401، مسابقه هفته پژوهش و آیین نامه مدرسه فصلی ارائه دادند. در ادامه این نشست، با حضور دکتر سید مهدی میرهاشمی، مطالبی در خصوص کنگره کشوری و برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان برگزار کننده سمینار مطرح شد. هم چنین، مجله دانشگاه، نحوه ارتقا آن و مشارکت دانشجویان فعال در این عرصه، کیفیت مقالات و جهت گیری به سمت پژوهش های محصول محور و فناورانه، از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. زهرا نجاتی فر ضمن اشاره به اینکه قرار شد پایان نامه های دانشجویان با کمک اساتید و سایر دانشجویان به چاپ مقالات منتهی شود، افزود: با بررسی امکان طرح مشترک با سایر دانشگاه ها قرار بر سوق دانشجویان و اساتید به این مشارکت گذاشته شد. شایان ذکر است، بررسی هایی نیز در خصوص مقالات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاهی در جهت توانمندی دانشجویان در این زمینه صورت گرفت تا سپس دانشجویان به صورت تیمی، به فعالیت در این حیطه بپردازند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0