• ساعت : ۱۴:۱۲:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 
در سال 1400 و در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، 15 قرارداد خدمات صنعتی منعقد كرد

دکتر سعید احمدی، سرپرست دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از انعقاد 15 قرارداد صنعتی به ارزش بیش از چهار میلیارد ریال در حوزه های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، ایمنی و بهداشت مواد غذایی در سال 1400 توسط این دفتر خبر داد.
دکتر احمدی، با بیان اینکه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، برای شانزدهمین سال متوالی در حال فعالیت است، بیان کرد: در سال گذشته، این دفتر موفق شد 15 قرارداد خدمات صنعتی در حوزه های مذکور منعقد کند و در آن ها، خدماتی نظیر: اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (عوامل شیمیایی، فیزیکی، ارگونومی) ایمنی، نمونه برداری و آنالیز آب به صنایع کشور و همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارشناسان صنایع استان ارائه دهد. 
وی از مهم ترین قراردادها، به انعقاد قرارداد با شرکت های البرز دارو، نیرو محرکه، آسیاناما، مگسال، یونیلیور در استان قزوین و نیز شرکت های زیبا ریس البرز، پاک پلاستیک، فولاد لیان و قند در استان های اصفهان، کردستان، زنجان و همدان اشاره کرد.
دکتر احمدی اظهار کرد: قراردادهای منعقد شده، علاوه بر کسب درآمد برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین، منجر به توانمندتر کردن اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شده است. 
وی گفت: هدف گذاری دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در سال 1401، فعال سازی سایر رشته های تخصصی دانشگاه برای مشارکت و فعالیت در حوزه صنعت و جامعه، افزایش تعداد قراردادها و درآمدزایی بیشتر نسبت به سال گذشته، و راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای شرکت در مناقصه های شرکت های مادر تخصصی فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0