• ساعت : ۱۴:۱۰:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
پیشبرد اهداف عالیه تحقیقات و فناوری، در گِرو بهبود و توسعه زیرساخت های لازم است

خدمات نوین کتابخانه ای و حمایت از مجلات بین المللی، مورد تأکید دکتر میرهاشمی


پیشبرد اهداف عالیه تحقیقات و فناوری در گِرو بهبود و توسعه زیرساخت های لازم در عرصه خدمات نوین کتابخانه ای و نیز ایجاد سازو کارهای لازم برای حمایت از مجلات بین المللی دارای نمایه های ارزشمند و معتبر جهانی است.
دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه این مطالب را در وبینار کشوری توسعه برنامه ها و شناسایی انتظارات در حوزه اطلاعات و انتشارات علمی، کتابخانه ها، نشریات و ترجمان دانش بیان کرد.
این وبینار، روز 30 فروردین 1401 با حضور معاونان تحقیقات و فناوری و مدیران اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و با محوریت تولید و خدمات دانش بنیان برگزار شد، و دکتر میرهاشمی تاکید کرد: معرفی درگاه های انتقال وجوه بین المللی و یا برقراری تفاهم نامه های تجاری با ناشران معتبر بین المللی از سوی وزارت بهداشت و همچنین در اختیار قرار دادن منابع و پایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر جهانی در حوزه های تخصصی و وابسته علوم پزشکی برای محققان، می تواند به اجرای پروژه های تحقیقاتی، سرعت دهد و ثمرات ارزشمندی را برای ارتقای کیفی تولیدات علمی دانشگاه ها به همراه داشته باشد. 
در این نشست، جمعی از صاحب نظران در حوزه های مطرح شده، درباره تجربیات و ارائه راه حل های موجود برای توسعه و پیشرفت نظام اطلاع رسانی و منابع علمی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از جنبه های گوناگون، تبادل نظر کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0