• ساعت : ۰۹:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 
موفقیت پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی قزوین در ساخت كاندویت های ترمیم كننده آسیب های عصبی

دکتر نیلوفر ناظری، عضو هیأت علمی و مسؤول اجرایی مرکز رشد زیست فناوری پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به همراه دکتر حسین قنبری، رییس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفق به ساخت کاندویت ها با هدف ترمیم آسیب های عصبی، به همراه دریافت سند حق مالکیت اختراع آمریکا (Patent)شدند.
به گفته دکتر ناظری، کاندویت طراحی شده، با تامین نشانه های توپوگرافی و افزایش غلظت فاکتورهای نوروتروفی، سبب تسریع فرایند باززایی عصب می شود. وی ادامه داد: به معنای ساده تر، کاندویت یک کانال نانوفیبری است، که به دو سر عصبی قطع شده در یک سانحه، پیوند می‌خورد و ترمیم عصب را تسریع می کند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این موفقیت را به دکتر نیلوفر ناظری، عضو هیأت علمی دانشگاه و جامعه علمی، تبریک می گوید و برای این محقق گرامی، آرزوی موفقیت های بیشتر دارد.
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0