• ساعت : ۱۲:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ 
تنظیم اولویت های طرح های تحقیقاتی بر مبنای سند استانی پیشگیری و كنترل بیماری های غیرواگیر

نهمین نشست شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با هدف ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی پژوهشکده، برنامه ریزی در خصوص مراکز تحقیقانی زیر مجموعه پژوهشکده و بررسی طرح های تحقیقاتی آن برگزار شد. در این نشست، دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، گفت: مراکز زیرمجموعه پژوهشکده، باید اولویت های اجرای طرح های تحقیقاتی خود را مطابق با نیاز استان و بر مبنای سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر تنظیم کنند.
وی ضمن تاکید بر اثربخشی طرح های مراکز تحقیقاتی، خواستار این شد تا هر مرکز، پیشنهادهای خود را در خصوص عناوین طرح های تحقیباتی اثرگذار، به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ارسال کند. 
در این نشست، در خصوص آموزش های بین بخشی به منظور ارتقای سطح دانش سازمان ها و ادارات، توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تاکید شد، و مراکز تحقیقات متابولیک و رشد کودکان نیز تمایل کامل خود را برای همکاری لازم در این مورد اعلام کردند.

اعلام آمادگی برای انتشار مجله
در این نشست، دکتر سیما هاشمی پور، رییس مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با توجه به اهمیت انتشار نتایج منفی حاصل از طرح ها، در زمینه راه اندازی یک مجله علمی در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: این معاونت از هر گونه پیشنهاد از هر سازمان و مجموعه دانشگاهی و غیردانشگاهی به منظور، خَلق ثروت و ارتقای سلامت از طرف واحدهای زیرمجموعه و توجه به تحقیقات مرتبط با رفع مشکلات استان استقبال می کند و این موارد را در سریع ترین زمان ممکن، بررسی خواهد کرد.
گفتنی است این نشست، روز 20 شهریور 1401 در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0