• ساعت : ۱۴:۱۳:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
  • کد خبر : ۹۲۷۵
مركز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بوعلی سینا به سرپرستی دكتر رقیه مهردل آغاز به كار كرد

Clinical Research Development Unit of Hospital of BooAlisina

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0