• ساعت : ۱۴:۱۴:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
  • کد خبر : ۹۲۷۶
دكتر محمد غفاری چراتی، سرپرست مركز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قدس شد

Clinical Research Development Unit of Hospital of Qods 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0