• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
قراردادهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری الكترونیكی شد

مرضیه محمدخانلو، کارشناس امور پژوهشی و قراردادهای تحقیقاتی، از الکترونیکی شدن قراردادهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد. محمدخانلو ضمن اشاره به آغاز این روند در ابتدای دی ماه 1400، افزود: معاونت تحقیقات و فناوری با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه، کمک به حفظ محیط زیست، دسترسی سریع و آسان اعضای هیات علمی به قراردادهای تحقیقاتی و عدم لزوم حضور فیزیکی آن در انعقاد قرارداد، اقدام به الکترونیکی نمودن قراردادهای تحقیقاتی کرده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0