• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
در معاونت تحقیقات و فناوری
ششمین جلسه شورای مركز رشد زیست فناوری پزشكی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، ششمین جلسه شورای مرکز رشد زیست فناوری پزشکی، روز دوشنبه 13 دی 1400، با هدف داوری طرح های ارسالی در پاسخ به فراخوان انکوباتور دارویی هوشمند، برگزار شد. شایان ذکر است، چهار طرح از طرح های ارسالی جهت داوری نهایی پذیرفته شده بودند که دو طرح از آن ها در این جلسه مورد دفاع و بررسی قرار گرفتند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0