• ساعت : ۱۲:۲۹:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۷۱
وبینار آشنایی با دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و گرنت های مرتبط با آن (قزوین، 18 آبان ماه 1400)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0