محمد پیرمردوند چگینی

کارشناسی ارشد مدیریت

 (2637) 028-33336001-5

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی و ارائه راهکار‌های مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضروری
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به ارتقاء طبقات و رتبه‌های پرسنل
 • انجام امور مربوط به مرخصی، مأموریت و پاس پرسنل
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری برای ارائه خدمات کارکنان
 • سازماندهی، تعیین شرح وظایف و تقسیم کار در مجموعه اداری و پشتیبانی
 • دبیر نظام پیشنهادات معاونت و عضو نظام پیشنهادات دانشگاه
 • دبیر و رابط کمیته امر به معروف و نهی از منکر معاونت
 • رابط خیرین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

زینب اسدی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

 (2636) 028-33336001-5

شرح وظایف:

 •     انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه معاونت
 •     متصدی اتوماسیون اداری وزارتخانه
 •     پیگیری نامه‌های معاونت، کارشناسان، واحدهای تابعه و وزارتخانه
 •     انجام امور پستی معاونت
 •     متصدی شبکه دولت مربوط به معاونت
 •     انجام کلیه امور مربوط به پورتال‌معاونت

مصطفی لطیفی امامی

کاردانی کامپیوتر

 (2668) 028-33336001-5

شرح وظایف:

 • طراحی و نظارت بر اجرای فعالیت های ارتباطی و تبلیغی سازمان
 • برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگان های دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها در چارچوب اهداف سازمان
 • تحقیق و ارزیابی نظرات و مطالبی که توسط مردم، مسئولین و یا در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با خط مشی هاو برنامه های اجرایی سازمان مطرح می گردد
 • پاسخگویی لازم و مقتضی به مطبوعات و رسانه ها درخصوص سوالات یا ابهامات مطروحه در رابطه با سازمان 
 • جمع آوری اطلاعات لازم جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیون ها باتوجه به نیاز
 • تنظیم، تدوین و انتشار اخبار و اطلاعیه ها جهت انعکاس فعالیت ها ، برنامه ها و طرح های سازمان به مردم، نهادها و سازمان ها و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان
 • ارتباط مستمر با جراید، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی
 • ایجاد حسن رابطه و جلب مشارکت بین کارکنان و مسئولان سازمان از طریق برقراری جلسات داخلی، ایجاد نظام پیشنهادها و انتقادها و انعکاس آنها به مسئولان

 


siyahloo.jpg

حمیده سیاهلو

کارشناسی حسابداری

 (2640) 028-33357035

شرح وظایف:

 • نظارت بر کلیه پرداخت‌های معاونت (پرسنلی، حق‌الزحمه پژوهشی، طرح تحقیقاتی و هزینه‌های جاری)
 • نظارت بر تنظیم اسناد، ثبت، صدور اسناد حسابداری و صدور چک
 • نظارت بر رسیدگی به اسناد هزینه‌ای کارپردازی
 • نظارت بر ارسال اسناد به ستاد و پیگیری اسناد واخواهی شده و رفع واخواهی
 • نظارت بر جمع‌آوری آمار برای ارائه به بودجه و ستاد
 • تهیه صورت مغایرت بانکی (حساب جاری و غیرقابل برداشت)
 • نظارت بر یکسان نگهداری اسناد و مدارک

معصومه حسن پور گیلده

کارشناسی حسابداری

(2641) 028-33357035

شرح وظایف:

 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی
 • پرداخت حق الزحمه پژوهشی، طرح تحقیقاتی و هزینه های جاری معاونت
 • ثبت و صدور اسناد حسابداری
 • صدور چک
 • تنظیم اسناد به صورت فیزیکی و جمع آوری مدارک سند
 • رسیدگی به اسناد هزینه ای کارپردازی
 • ارسال اسناد به ستاد
 • پیگیری اسناد واخواهی شده و رفع واخواهی
 • جمع آوری آمار جهت ارائه به بودجه و ستاد
 • تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی
 • یکسان نگهداری اسناد و مدارک

علی خلیلی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

 (2667) 028-33368123

شرح وظایف:

 • دریافت استعلام بها برای خرید کالا و خدمات
 • تهیه لوازم مورد نیاز طرح‌های تحقیقاتی
 • مسئول امور قراردادها
 • تنظیم سند کارپردازی و تحویل به امور مالی
 • هماهنگی در انجام امور مربوط به تعمیرات و ارائه خدمات
 • انجام پرداخت‌های دولتی و ثبت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) در سامانه مدیریت مصرف انرژی

 


مرضیه محمدخانلو

 (2647) 028-33357039

شرح وظایف:

 • حفظ و نگهداری اسناد مالکیت دارایی‌ها
 • تنظیم و بروزرسانی صورت اموال تحویلی کارکنان
 • ثبت تغییرات دارایی‌ها
 • ثبت نقل و انتقال دارایی‌های ثابت بین واحدها
 • انجام اقدامات لازم جهت الصاق برچسب اموال
 • ورود اطلاعات در نظام نوین مالی
 • صدور فرم اموال
 • تهیه و تنظیم لیست اموال اسقاطی پایان هر سال
 • پاسخ‌گویی به نامه‌های ارجاع شده از مدیر مالی واحد

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0