کد خبر : ۱۰۳۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
۱۲:۵۲:۴
در معاونت تحقیقات و فناوری جلسه شورای تألیف و ترجمه برگزار شد 
کد خبر : ۱۰۳۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 
۱۳:۲۶:۳۲
کد خبر : ۱۰۳۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 
۱۱:۵۲:۱۶
کد خبر : ۹۸۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
۱۴:۱۶:۳۶
کد خبر : ۹۸۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
۱۴:۱۱:۲۱
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
بعدي    

بعدي    


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0