صفحه اصلي
 سایت دانشگاه
 معاونت
 معرفی معاونت
 تاریخچه معاونت
 چشم انداز معاونت
 اهداف معاونت
 اهداف کلی بخش سلامت
 اهداف اختصاصی معاونت
 گزارش عملکرد معاونت
 چارت سازمانی
 برنامه عملیاتی معاونت
 اهداف عملیاتی -استراتژیک- معاونت
 فعالیت های برنامه راهبردی معاونت
 منشور اخلاقی
 دفتر معاونت
 مدیریت ها
 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
 معرفی مدیر
 معرفی کارکنان
 امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
 امور اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 کمیته تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 امور نظارت و پایش مراکز تحقیقاتی
 امور نظارت و پایش واحدهای توسعه تحقیقاتی
 امور کارگاه ها و سمینارها
 گروه توسعه فناوری سلامت
 اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
 مدیریت
 معرفی کارکنان
 چشم انداز، رسالت و تاریخچه
 واحد تعاملات بین المللی با محققان علوم پزشکی
 علم سنجی دانشگاه
 مدیریت انتشارات دانشگاه
 کتابخانه مرکزی دانشگاه
 کتابخانه های بیمارستانی
 کتابخانه بیمارستان ولایت
 کتابخانه بیمارستان بوعلی
 کتابخانه بیمارستان شهید رجایی
 کتابخانه بیمارستان قدس
 کتابخانه بیمارستان 22 بهمن
 کتابخانه بیمارستان کوثر
 کتابخانه های دانشکده ای
 کتابخانه دانشکده پزشکی
 کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
 کتابخانه دانشکده بهداشت
 کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
 کتابخانه دیجیتال دانشگاه
 کتابخانه الکترونیک دانشگاه
 پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی
 مجله های دانشگاه
 Journal of Inflammatory Diseases
 Asian Journal Of Social Health and Behavior
 پایگاه های نوپا
 اولویت های پژوهشی
 ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
 واحدهای تحقیقاتی
 پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک
 مرکز تحقیقات رشد کودکان
 مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
 مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
 مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان
 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه
 کوهورت کارکنان دانشگاه
 آزمایشگاه جامع تحقیقات
 واحد تعاملات بین المللی با محققان علوم پزشکی
 مرکز نگهداری و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی
 راهنماها و دستورالعمل ها
 فرم ها
 فرم های الکترونیکی
 فرم های قابل دانلود
 مجلات
 Journal of Inflammatory Diseases
 Asian Journal Of Social Health and Behavior
 Health Engineering and Biotechnology
 تماس با ما
 نقشه سایت
 سایت انگلیسی

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0