مصطفی لطیفی امامی

کاردانی کامپیوتر

33337006 - 33350056 - 2600

شرح وظایف: 

  •     تعیین وقت ملاقات مراجعین با معاون و مدیر 
  •     دریافت و ارسال پیام­ هاي تلفنی، فکس و یاداشت­ ها
  •     پیگیري موارد ارجاع شده و ارائه گزارش نتایج حاصله 
  •     هماهنگی­ های لازم برای برگزاری جلسات
  •     تنظیم برنامه هاي روزانه، جلسات، ملاقات ­ها، سفرها و بازدیدها

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0